Política de privadesa

El responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

 1. Responsable del tractament

Manser Electrònics, SLU és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquesta pàgina web i els seus subdominis, en els formularis situats en aquests (el ‘lloc web’). Podeu consultar la informació relativa a Manser Electrònics, SLU

 1. Descripció dels tractaments

A continuació us informem dels tractaments fets per Manser Electrònics, SLU en relació amb les dades que l’usuari faciliti en algun dels formularis del lloc web.

Per a cadascun especifiquem: la finalitat i la base jurídica del tractament, el termini durant el qual conservarem les vostres dades i, si escau, la possible comunicació de dades a tercers.

També podrem tractar les vostres dades per a atendre qualsevol qüestió, dubte, queixa o reclamació que ens pugueu adreçar.

 • Base legal:

Gestió de la relació contractual.

 • Termini de conservació:

Mentre es mantingui la relació contractual i, en qualsevol cas, en compliment de terminis legals de prescripció aplicables.

 • Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a:  les entitats bancàries que indiqueu, per realitzar la corresponent domiciliació bancària;  prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

Resta de serveis oferts en el lloc web, entre els quals la gestió de ‘la Botiga’:

Tractament de les dades amb la finalitat de gestionar ‘la Botiga’ del lloc web i també per a gestionar, desenvolupar i executar la compra-venda dels productes que s’hi ofereixen, inclosos serveis associats com ara la gestió del cobrament o l’enviament dels productes adquirits.

 • Base legal:

Gestió de la relació contractual

 • Termini de conservació:

Mentre es mantingui la relació contractual i, en qualsevol cas, en compliment de terminis legals de prescripció aplicables.

 • Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a: les entitats bancàries que indiqueu, per realitzar la corresponent domiciliació bancària; prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

Enviament de butlletins d’informació

Tractament de dades per a enviar-vos els butlletins d’informació de Manser Electrònics, SLU

 • Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari corresponent.

 • Termini de conservació:

Fins que no revoqueu el consentiment.

 • Destinataris:

No se cediran les teves dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

Consultes i reclamacions d’usuaris no registrats:

Tractament de dades amb la finalitat d’atendre la sol·licitud i seguiment de qualsevol qüestió, dubte, queixa o reclamació que ens pugui presentar qualsevol altre usuari que no sigui subscriptor (adherit, col·laborador, estudiant, associat) o client registrat per beneficiar-se de la resta dels serveis del lloc web.

 • Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari de contacte.

 • Termini de conservació:

Fins a la resolució completa de la qüestió, dubte, queixa o reclamació. 

 • Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a: si escau, qualsevol entitat o organització que pogués resultar d’interès per a la resolució de la consulta o reclamació, sempre que sigui estrictament necessari;  prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

Tramesa de comunicacions comercials de Manser Electrònics, SLU

Amb els objectius següents (segons el cas):

 • Rebre el bulletí de la Botiga
 • Rebre informació sobre els serveis.
 • Participar en concursos i promocions.
 • Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que figura en el formulari corresponent.

 • Termini de conservació:

Fins que no revoqueu el consentiment.

 • Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a prestadors de serveis de les comunicacions, per possibilitar la prestació del servei.

Us informem, així mateix, que aquest lloc web utilitza ‘Cookies’ pròpies i de tercers que poden obtenir dades no identificatives, com ara la vostra adreça IP o informació de les pàgines visitades dins aquest lloc web. Podeu obtenir més informació sobre les galetes, els tipus i les indicacions per a desactivar-les o eliminar-les visitant la nostra ‘Política de Cookies’.

No es preveuen transferències internacionals. Si escau, tan sols se’n podran fer de les vostres dades personals a prestadors de serveis de la societat. Aquests prestadors poden ser situats en estats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Quan no s’hagi declarat que compten amb un nivell de protecció equivalent a l’europeu, la societat adoptarà les corresponents clàusules contractuals tipus o exigirà l’adhesió al Privacy Shield.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués esdevenir-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Els espais remarcats amb asterisc en cadascun dels formularis són obligatoris, de manera que la negativa a subministrar-los implicarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

Us informem que no cedim les vostres dades personals a tercers tret de quan hi hagi una obligació legal (hisenda pública, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat…) o bé ho indiquem expressament en la descripció inclosa en aquest apartat. D’una altra banda, podran tenir accés a les vostres dades personals els encarregats del tractament de Manser Electrònics, SLU, és a dir, els prestadors de serveis que hi hagin d’accedir per al desenvolupament de les seves funcions.

 1. Drets que podeu exercir en relació amb les vostres dades personals

En qualsevol moment, i de manera gratuïta, podeu exercir els drets següents:

 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre més motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Obtenir de Manser Electrònics, SLU la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Manser Electrònics, SLU deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
 • Revocar els consentiments.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que Manser Electrònics, SLU ha vulnerat els drets que us són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Podreu exercir aquests drets mitjançant un escrit a l’adreça següent: Manser Electrònics, SLU , Domicili social: CARRETERA GUIXA, 21, 08500 Barcelona C.IF: B59387910. O bé a la següent adreça de correu electrònic: Comercial@evideoservice.com
informant-nos del dret que desitgeu exercir i incloent-hi les vostres dades identificatives.

 1. Mesures de seguretat

Manser Electrònics, SLU, ha aplicat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que Manser Electrònics, SLU fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, Manser Electronics S.L.U utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat. 

 1. Actualització d’aquesta política de privadesa

Manser Electrònics, SLU es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: canvis en el lloc web; modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals;  modificacions o novetats legislatives; i l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat sobre la matèria.

Per això, Manser Electrònics, SLU recomana a l’usuari que llegeixi detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se, subscriure’s o comprar cap producte per mitjà d’aquest lloc web.